Go to Top

Allmänt om metallförstörelser

Metall används i stor utsträckning i industriella och kommunala utrustningar och konstruktioner.
Metall ger den strukturella styrkan, men svagheten är metallytan vilken korroderar, oxiderar, kaviterar eller slits på grund av kontakt med fukt, partiklar, syre och/eller kemikalier.

Det gäller alla metaller och legeringar som gjutjärn, aluminium, rostfritt, syrafast, duplex, smo, hardox, nihard, titan etcetera.
Korrosion som galvanisk, pitting, spalt, intergranular etcetera samt kemikalieangrepp och i vissa fall i kombination med erosion, slitande media och temperatur ökar hastigheten av metallförstörelsen ytterligare.

Den kostar skandinavisk industri miljarder varje år. Ytorna är skadade, men styrkan finns kvar i konstruktionen. Det betyder att utrustningen skulle kunna användas längre – OM metallytan skyddades bättre. Tyvärr handlar det fortfarande mycket om slentriantänkande. Man utnyttjar tyvärr inte de
möjligheter som finns för att öka livslängden på det sätt som är bevisat möjligt.

Metoder och produkter som Ytskyddsgruppen har mångårig erfarenhet av är bl.a:

 • Brandskyddsfärg
 • Cementbaserade slitageskydd
 • Domite slitskydd
 • GAP
 • Gummi
 • Hårdmetallsvetsning
 • Kompositer för att ytskydda
 • Kompositer för att förstärka
 • Laserpåsvetsning
 • Polyurea
 • Polyurethan
 • PTA (Plasma Transfer Arc)
 • Rostskyddsfärg
 • Termisk sprutning
 • Transportskydd
 • UHPC (Ultra Hög Prestanda Cement)
 • Vinylester

Varje produkt har sitt användningsområde och ingen produkt klarar av att öka livslängden på alla typer av metallskador.

För att kunna välja rätt produkt på rätt plats och applicerad på rätt sätt, är det oerhört viktigt att förstå vad som orsakat metallförstörelsen och genom redan utförda arbeten, referenser och spetskompetens välja bästa möjliga renovering och ytskyddsmetod. Vid renovering av skadad utrustning räcker det inte att ”bara” kunna produkten. Det är ett måste att även kunna processen där utrustningen är placerad för att åstadkomma bästa möjliga ekonomiska renovering och uppgradering.

Ingen person eller företag kan alla processer eller renoveringsmetoder för metallutrustning. I vårt nätverk Ytskyddsgruppen.se har vi lyckats få med personer och företag vilka besitter de nödvändiga kunskaperna om de viktigaste processerna och optimeringsmetoderna. Ytskyddsgruppen.se har referenser, spetskompetens och resurser att renovera och ytskydda bl.a:

 • Cellmatare
 • Cykloner
 • Fläktar
 • Koner
 • Kolkrossar
 • Omrörare
 • Pumpar (Vätskepumpar, Vakuumpumpar & Skruvpumpar)
 • Rökgas (Elfilter, Fläktar Etc.)
 • Rör
 • Skivfilter
 • Skorstenar
 • Skraptransportörer
 • Skruvar
 • Stup
 • Sug/Gusklådor
 • Tankar
 • Valsar
 • Ventiler
 • Värmeväxlare

Det viktiga är att välja:

 • Rätt Produkt
 • Rätt Plats
 • Rätt Sätt …

brain-ysg

…vilket vi inom YtskyddGruppen har spetskompetens och resurser att göra för mängder av branscher, utrustningar och konstruktioner då vi tillsammans har över 200 års erfarenhet av att renovera och ytskydda metall med många olika teknologier och produkter.