Go to Top

Ekonomiska användningsområden för spongeblästring

Efter 20-års arbeten med Sponge blästringen i mängder av länder så kan vi med säkerhet säga att Sponge blästringen är mest ekonomisk att använda där det är:

 • Omöjligt att blästra konventionellt
 • Höga täckningskostnader för att skydda yttre miljö eller känslig utrustning i närheten av blästringsområdet
 • Höga saneringskostnader efter konventionell blästring
 • Handverktyg ( rosthackning, slipning etc ) används som förarbetsmetod. Dessa metoder är tidskrävande och ger inte tillräcklig renhet och profil vilket förkortar livslängden på rostskyddsfärgen
 • Inte tillräckligt med ”dammfri” blästring utan profil ( Isblästring ) då rostskyddet skall ha profil för att fästa och uppnå maximal livslängd
 • Nödvändigt att andra arbeten som t.ex el, svetsning etc kan utföras på samma gång blästring sker
 • Höga deponeringskostnader då det finns metaller eller andra miljöfarliga ämnen i rostskyddet som skall blästras bort, eller inom kärnkraften där deponeringskostnaden är mycket hög
 • Stängda utrymmen där det skulle vara bra om det gick att se ytan under hela blästringsarbetet
 • Inspektionsytor i stängda utrymmen och därmed mycket snabbare dammfritt så att inspektören kan gå in och inspektera
 • OFI (oförstörande provning) skall utföras dagtid och behov blästring vilket kan vara svårt om andra arbeten utföres i närheten
 • Ihopsvetsning av konstruktioner hos slutkund eller tillverkaren där det finns känslig utrustning i närheten. Ersätter då handvertyg eller kemikalier som förarbetsmetod vilket gör att rostskyddet kommer att hålla betydligt längre

Detta är några av de arbetsområden där vi sett det kan vara lämpligt att göra en kostnads-analys och jämförelse mellan Sponge-Jet och annan idag använd eller påtänkt metod.