Go to Top

Ekonomiska användningsområden för RPR Induktionsvärme

I mängder av appliceringar över hela världen så har RPR maskinerna testats mot konventionell blästring, vatten etcetc och mestadels är RPR metoden 2-5 gånger snabbare än de flesta andra metoder. Orsaken till att RPR teknologin och maskinerna används mer och mer är framför allt beroende på:

 • miljön
 • hastigheten
 • inget ljud
 • hälsa och säkerhet
 • förmåga att ta bort svåra belägg

Beläggningar som bl.a har tagits bort med mycket lyckat resultat är:

 • epoximålning
 • chartek brandskydd
 • plast
 • gummi
 • fiberglas 1-2 mm

US Navy använder RPR metoden mer och mer beroende på att RPR maskinerna tar bort gummit utvändigt på u-båtarna på ett mycket snabbt och miljövänligt sätt.

Tidigare användes roterande knivar vilket var tidskrävande och inte särskilt arbetsmiljövänligt. El Paso Pipes som är Nord Amerikas ledande företag med nedgrävda gas/ olje ledningar använder också mer och mer RPR maskinerna vid inspektion av rör som varit nedgrävda i 30-40 år. Under drift tas rostskyddet bort och inspektion kan ske.

RPR och har också använts på broar och viadukter för att ljudlöst, snabbt och miljövänligt ta bort färg utan att plåga människor som trafikerar bron eller bor i närheten.

I Sverige har bl.a RPR Induktionsvärme använts till att ta bort:

 • Färg
 • Fartygsskrov Transatlantic
 • Klimatvindtunnel SAAB
 • Tankar

Glasflake

 • Tankar

Gummi

 • Rör Ringhals kärnkfraftverk

Alla dessa användningsområden har sparat pengar och miljöpåverkan genom att reducera deponin med 70-95% och 2-5 gånger snabbare än alternativen.

Läs mer om Duplo Double Wall och Leak Detection System