Go to Top

Appliceringsanalys

För att kunna veta om det är möjligt att renovera och ytskydda metallen och i så fall vilken teknologi som är mest lämplig att använda så är det ytterst viktigt att analysera vad det är som förstör metallen.

De viktigaste parametrarna är:

Mediats:

 • kemikalieinnehåll i %
 • pH
 • temp våt/torr
 • hastighet
 • vinkel
 • partiklar storlek/utseende

Viktigt är också att analyser om metallskadan uppstått p.g.a:

 • Kavitation
 • Kemikalieangrepp
 • Kladdning
 • Korrosion
 • Korrosion/erosion
 • Slitage

Kostnadsanalys

Beräkning av de olika renoveringsmetoderna jämfört med kostnaden för reservdelar är också viktigt att analysera.

Några av de saker som är viktiga att beakta är:

 • Vad kostar Reservdelar
 • Ny utrustning i samma legering
 • Ny utrustning i bättre legering
 • Renovering och ytskydd
 • Leveranstid Reservdelar
 • Renovering
 • Livslängden på utrustningen efter inköp reservdelar
 • Livslängden på utrustningen efter renovering
 • Vilken legering används idag
 • Vilken legering borde användas
 • Finns ny utrustning att köpa med korta leveranstider
 • Vid nyinköp kan denna monteras utan extra kostnader
 • Energibesparingar möjliga med hjälp av renovering
 • Energibesparingar möjliga med hjälp av nyinköp
 • Vilka renoveringsmetoder är möjliga
 • Vilka renoveringsmetoder är mest ekonomiska