Go to Top

Begränsingar för laserpåsvetsning

  • Används bara på stålmaterial som grundmaterial
  • Gråjärn o segjärn går att laga i vissa fall, beror på geometri
  • Åtkomst invändigt ner till dia 50 mm (ca 100 mm djupt)
  • Inte lämpligt på stora areor typ cisterner, stora slitplåtar
  • Vissa formförändringar uppstår, dock betydligt mindre än andra svetsmetoder
  • Alla gammal ytbeläggning måste bort innan man lasersvetsar
  • Tål detaljen förvärmning? 60-300 grader beroende på grundmaterial
  • Ytan maskinbearbetas oftast efter laserpåsvetsning
  • Lämplig när LCC (life cycle coast) är viktigare än kostnaden för reparationen