Go to Top

Begränsingar för glasfiberarmerad plast (GAP)

Höga temperaturer:

  • Rökgaser > 220 °C
  • Vätska > 120 °C
  • Slitage
  • Slagtålighet (punktbelastningar)