Go to Top

Begränsningar för hårdmetallsvetsning

  • Grundmaterialet och hårdbeläggningen måste vara svetsbara med varandra
  • All svetsning ger upphov till formförändringar toleranssatta områden kan behövas bearbetas på nytt efter svetsning
  • Många hårdsvetsar riskerar att få ytsprickor vilket kan (men långt ifrån alltid)påverka konstruktionen negativt
  • Många hårdbeläggningar är mycket svåra/går inte att bearbeta, endast där råsträng accepteras kan dessa material användas