Go to Top

Begränsningar för kompositer

  • Temperatur över 200°C
  • Aggressiva kemikalier
  • 90° flöde med partiklar
  • Okunskap förarbete och de bevisade 100% säkra och ekonomiska användningsområdena

Se PDF: Presentationpdf