Go to Top

Begränsningar för Plasma Transfer Arc

  • Detaljen som skall repareras eller beläggas
  • PTA är en svetsmetod vilket innebär att risk för formförändringar finns, särskilt om detaljen inte är homogen. Riskerna är dock väsentligen lägre än vid konventionell svetsning
  • PTA är en kontinuerlig, styrd process som är svår att köra manuellt för hand vilket innebär att området som skall beläggas bör vara rotationssymmetrisk eller åtminstone inte ha alltför komplex geometri

Se PDF: Presentationpdf