Go to Top

Begränsningar för polyurea

  • Värme över 70° Celsius
  • Starka syror
  • Svåra/krångliga saker att spruta
  • Startkostnader, transport utrustning & material
  • Overspray (om det finns känsliga produkter i närheten som inte kan täckas in/skyddas)