Go to Top

Begränsningar för garnetblästring

  • Ej lämplig vid blästring av känslig utrustning där man ej vill få in främmande partiklar.