Go to Top

Begränsningar för OxiFree

OxiFree fungerar inte på helt plana ytor, kan användas mellan -60 °C upp till 90 °C