Go to Top

Begränsningar för RPR Induktionsvärme

För att kunna använda RPR Induktionsvärme så måste metallen vara:

  • Magnetisk
  • Minimum 5 mm tjock

Temperaturen på andra sidan metallen kommer att öka med 30-90°C vilket är en begränsning i vissa användningsområden men positivt om båda sidorna skall åtgärdas.

Vid borttagning belägg/färg med RPR Induktionsvärme kommer den profil fram som finns under belägget/färgen.

Är inte metallens profil och renhet tillräcklig efter RPR Induktionsvärme så måste ytan blästras med antingen Garnet, Sponge eller konventionella blästermedia.