Go to Top

Begränsningar för spongeblästring

För att kunna beräkna var spongeblästring är mest ekonomisk och miljövänligt att använda så måste alternativens totalkostnader beaktas. Ekonomiskt så är spongen inget alternativ till konventionell blästring om denna går att använda utan höga kostnader för intäckning, sanering och deponi.

Att blästra med sponge, eller svampmedia, är ett alternativ till andra blästermetoder när dessa inte går att använda p.g.a känslig utrustning i närheten eller andra arbetsområden enligt separat information ekonomiska användningsområden. Sponge-Jet är en komplett leverantör av utrustningar, tillbehör och spongemedia.