Go to Top

Extra hållbarhetstester

 

Ett flertal appliceringar i torkrum på finska sågverk visar unika resultat

  • 70°C temperatur
  • 90-95% relativ luftfuktighet
  • Exponerad för t ex. myrsyra från timmer
  • I sådana förhållanden har ElaProofs tätskikt bevarats utan reparationer under mellantiden sedan 2006
  • Med Arrhenius regel skulle detta motsvara >100 års åldrande i normala väderförhållanden

Test av VTT (Finlands tekniska forskningscenter)

  • ElaProof blev utsatt för accelererat åldrande i laboratorium förhållanden (Ca(OH)2, 70°C) i 168 dagar, vilket motsvarar 12-13 år av normalt åldrande
  • Testresultat: ElaProof var fortsatt vattentät och ytan var intakt