Go to Top

Lämpliga användningsområden

 

Lämpliga användningsområden är bl.a:

 • Ytskydd för tex betong, metall, tegel och trä. 
 • Luft tätning 
 • Vittringsförhindrande, beläggning och lappning av takkonstruktioner
 • Vattentätning av socklar
 • Vattentätning av fuktiga utrymmen
 • Tätning av genomföringar
 • Betongbassänger
 • Ledning av vattenströmmar i marken och förhindrande av korrosionsangrepp
 • Sågverkstorkar
 • Lappning och tvärbindning av hål och sprickor eller liknande
 • Lappning av läckagepunkter