Go to Top

Robotinspektion

 

Inspektion av dricksvattenreservoar under drift

Vi utför inspektion (besiktning) av dricksvattenreservoarer enligt Svenskt Vattens skrift Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011. H2O Teknik kontrollerar dricksvattenreservoaren när den fortfarande är i drift med hjälp av en avancerad och modern frisimmande undervattensfarkost (ROV).

En inspektion innebär att våra besiktningsmän utgår från detaljerade checklistor och kontrollerar miljön runt själva reservoaren såväl som det invändiga skicket. Utvändigt sker en visuell inspektion och invändigt använder vi vår frisimmande undervattensfarkost.

Exempel på yttre kontrollpunkter vid inspektion:

 • Ventilation: Luftningens utseende, skydd för djur, filtrets skick
 • Manluckan: Täthet, genomföringar, låsning, området runt manluckan
 • Ventilkammaren: Skick på rör och ventiler, korrosion
 • Närmiljön: Dagvattenavrinning, växtlighet och rotintrång
 • Arbetsmiljön: Elinstallationer, belysning, fallskydd, säkerhetsutrustning
 • Övrigt: Tak, fasader, åskledare, biutrymmen

Exempel på inre kontrollpunkter vid inspektion:

 • Tak: Inläckage på grund av sprickbildning, rotintrång, installationer
 • Väggar: Sprickbildning, rotintrång, slampåväxt mm.
 • Ytbeläggning: Typ av beklädnad, skick, krackelering
 • Rörgalleri: Rör och ventiler, dagvattensrör, korrosionsangrepp, stege
 • Botten: Sedimentlager, rengöringsbehov, föremål, pumpgrop
 • Vattenyta: Förekomst av ytfilm, rengöringsbehov, biologisk påverkan
 • Luftning: Placering av ventilationsanordning, skyddsnät för djur
 • Genomföringar: Nivågivare, elinstallationer, otäta genomföringar