Go to Top

Teknologi

 

Elaproof är en en-komponents elastomer som både kan appliceras med handverktyg och sprutas.

Den unika kemiska sammansättningen är patentsökt och baserat på hållbarhetstester har ElaProof-ytan en livslängd på upp till 60-80 år.

Tekniska fakta för ElaProof

 • Vattenbaserad amorfisk polymer emulsion, producerad av icke giftiga polymerer och REACH registrerade råmaterial
 • Innehåller ca. 63% torrsubstans
 • pH-värde 7,0 – 8,0
 • Fri från karcinogener och formaldehyd
 • Elasticitet: 758%
 • Intakt ElaProof tätning tillåter en genomträngning av ca. 20 g vattenånga / m2 / dag
 • Obrännbar innan applicering; torrt skikt har brandkod C s1 d0 (EN 13501-1:2007)
 • Viskositet 2,000 / 90,000 mPas direkt efter tillverkning (sprutbar respektive manuellt applicerad version)

Några av tätskiktets många fördelar:

 • Vattenbaserat och fritt från lösningsmedel: säkert för hälsa och miljö
 • Enkel att använda: en-komponents, verktyg kan tvättas med vatten
 • Långvarig och hållbar: en beläggning som bevarar sin elasticitet
 • Utmärkt vidhäftning på en stor variation av material och kan också appliceras på fuktigt underlag
 • Kapabel att täta små hål och sprickor
 • Kan bli kaklad, putsad, asfalterad, eller målad i valfri färg
 • Hundratals utförda laboratorietest och kundprojekt sedan 2005
 • Mycket tolerant mot salt; kan även appliceras på rostig metall
 • CE-märkt

Att använda ElaProof

 • Förvaring i normal rumstemperatur >12 månader; får ej frysa innan användning
 • Rekommenderad appliceringstemperatur >10°C (definierad utifrån vattens avdunstning); lägsta temperatur för härdning 0°C
 • Enda förarbete som krävs är rengjord yta
 • Rekommenderad tjocklek 0,8 – 1,6 mm; motsvarar ca. 1-2 liter / m2
 • Klibbfri efter 3-4 timmar (+20°C, 45% relativ luftfuktighet, 1 liter/m2)
 • Full genomhärdning på 3-4 veckor
 • Normal vidhäftningsstyrka 1 – 4 N/mm2 beroende på undermaterial (utan primer)