Go to Top

Ekonomiska användningsområden för hårdmetallsvetsning

Manuell hårdsvetsning har ett nästan oändligt användningsområde. Överallt där det finns kraftigt metallslitage och man vinner på att öka livslängden på detaljen kan denna metod användas. De vanligaste branscherna för denna beläggningstyp är massa och pappers-, gruv-, stål- och anläggningsbranscherna. Men ett växande område är värmekraftverk, sopförbränningsanläggningar mm där mycket olika sammansatt bränsle skall hanteras och transporteras. Ofta finns det hårda partiklar (stenar, grus och skrot) i flis, torv och sopor vilket tillsammans med aggressiv miljö sliter mycket på utrustningen.

Hårdsvetsning av ytterdiametern kan ibland vara nödvändig på skruvar som matar fram tex flis, pellets, bark. Slitaget är ofta störst just på ytterdiametern men ibland vill man även skydda resten av skruven från slitage med att hårdsvetsa upp hela vingarna blir inte ekonomiskt försvarbart. I dessa fall bör hårdsvetsning kombineras med kompositbeläggning (länk till TTs del) för att ge optimalt skydd åt hela skruven.

Ett område som går framåt är att komponenter som tidigare var genomhärdade eller tillverkade i höghållfast stål (tex Hardox) nu konstrueras av enklare stål i kärnan (som både är billigare och segare) och där ändamålsenlig hårdbeläggning appliceras där det behövs och bara där för att hålla kostnaderna nere.

Referensobjekt

  • Matarskruvar, Eka Chemicals

Skruvarna matar fram jord och lera och slitaget är väldigt högt. På mindre än ett år kan 40 mm på ytan vara bortslitet och behöver hårbeläggas på nytt. Vid sådant kraftigt slitage krävs en kombination av påsvetsning av nytt stål, buffert skikt och hårdbeläggning. Totalt är det 14 meter skruv som skall byggas upp och anläggninen står bara still i en vecka vilket innebär att reparationen måste utföras under ca 6 dygn. En ny skruv kostar väldigt mycket mer än denna ändå relativt dyra reparation, men framför allt är det faktum att de reparerade skruvarna håller bättre än ny det starkast vägande skälet för att reparera.

  • Upplösare, Knauf inlands

Vid tillverkning av papp används returfiber och denna är full av sten, grus, gem, häftklamrar, plast mm. Denna returfiber löses upp genom att en stor skruv eller rotor ”hackar” sönder den uppblötta returpappen. Då papptillverkning är en kontinuerlig process arbetar denna detalj i princip året om och slitaget är mycket stort. Genom att ha rätt serviceintervall, förstärka konstruktionen och regelbundet hårdbelägga de mest utsatt delarna erhålls högre effektivitet, högre kvalitet på massan och ökad total livslängd på upplösaren. Nypris på denna detalj är okänt men reparationen och hårdbeläggningen gör att den håller längre än en ny till ett betydligt lägre pris. Leveranstiden på denna typ av väldigt stora komponenter (maxdia 2,5 meter, höjd 3,5 meter)är dessutom mycket lång.

  • Extruderskruv, Powerpipe

Tillverkning av plaströr är en kontinuerlig process där plastpellets förs in i en extruder där skruven smälter plasten genom den friktionsvärme som uppkommer. Denna skruv är alltså utsatt för stora krafter och förhöjd temperatur. Vid inloppet för plastpellets är slitaget som störst och här hade bitar av hårdbeläggningen slitits loss. En ny skruv kostar ca 400 000kr och på under en vecka och för ca 30 000kr hårdsvetsades en meter av skruven upp samt bearbetades till färdigmått. Effektiviteten gick upp från 50% till 95% vilket är samma som helt nya skruvar ger.