Go to Top

Ekonomiska användningsområden för laserpåsvetsning

Laserpåsvetsning ska man använda där man vill förlänga livslängden för en komponent. Till exempel en kritisk komponent i en pappersmaskin, den komponenten håller i två veckor. Och för att byta komponenten krävs att man stoppar pappersmaskinen. Stoppet av maskinen kostar väldigt mycket pengar.

Där kan man ofta förbättra den aktuella komponenten om man väljer rätt material på rätt plats och därmed förlänga bytesintervallet och kunden kan därmed spara en massa pengar.

Laser
Lagerlägen på ledvalsar och sugvalsar renoverar vi med en laserbeläggning, berättar Hans Strandberg, ansvarig för valsunderhåll på M-real Husum. Vi har tidigare provat andra ytbeläggningsmetoder, men laser är det enda som fungerar och håller i längden.

Produktionsapparaten pressas alltmer. Hastigheterna i valsningen trappas upp. Det är en realitet för pappersmassaindustrin idag.

– När hastigheterna ökar får vi vibrationer och då håller inte axeltapparna på valsarna, förklarar Hans Strandberg och fortsätter:
– De första valsarna lasersvetsades 1995 och jag har inte sett någon ännu där lagerläget gått sönder igen.

Underhåll
Alla varianter av axelfoder till centrifugalpumpar skickar vi löpande för laserbeläggning, berättar Johan Olsson, ansvarig för mekaniska verkstaden på M-real Husum-Wifsta. Vi har provat termisk sprutning, men det är svårt att få beläggningen att fästa. Här är laser en mycket bättre lösning. Vi spar komponenter och pengar. Jag skulle tro att ett laserbelagt foder håller ca fyra gånger längre än vad ett nytt foder gör.

M-real Husum-Wifsta har minskat antalet anställda rejält de sista åren. I en hårt pressad organisation gäller det att ha fungerande underhållslösningar. När ett problem är åtgärdat kommer nästa.

– Att vi blir färre leder naturligtvis till att vi måste lägga ut mer jobb till externa leverantörer, säger Johan.
– Vi gör även olika enstycksreparationer med laser, exempelvis lagerlägen eller viktiga axlar. Fördelen med laser är ju bland annat att värmekällan/laserstrålen är så exakt att man slipper problemen med omkringliggande värmepåverkan som annars kan göra att axeln kan slå sig och bli krokig.

Hjulspindlar
– Att lasersvetsa en hjulspindel kostar kanske en femtedel jämfört med att köpa nytt, förklarar Lars Almqvist, som tillsammans med Kalle Thyni ansvarar för underhållet av Caterpillar-truckarna i Aitikgruvan. Men framförallt håller det så bra. Man behöver inte oroa sig för kostsamma lagerhaverier.
– Vi jobbar uteslutande i förebyggande syfte. Om en komponent skulle gå till haveri, skulle reparationskostnaden bli nästan det dubbla, förklarar Almqvist.

Håller dubbelt så länge som orginalspindeln
Flottan av Caterpillartruckar i Aitikgruvan består av 6 st 789 och 17 st 793. 1995 laserrenoverades de första hjulspindlarna på CAT 789. Efter elva år har spindlarna ännu inte behövts repareras eller bytas ut. Att jämföra med orginalspindeln som höll i sex år. 2006 renoverade man även den nyare truckmodellen 793.

– Det finns ingen alternativ metod till laserytbehandling, förklarar Almqvist. Värmestrålen är liten och exakt och ger hög precision. Man kan laserbelägga utan att påverka omkringliggande grundmaterial. Om man påläggssvetsar traditionellt blir värmepåverkan så djup att man riskerar en brottavvisning längre ned eller i själva svetsen.

Renovering
Laserbeläggning ger ett nytt ytskikt på bärlagerkroppens insida. Bärlagerkroppens grundmaterial SS 1550 har för hög kolhalt för att svetsas konventionellt. Eftersom laser ger så liten omkringliggande värmepåverkan är det den enda svets- & renoveringsmetod som fungerar. Att tillverka en helt ny kropp tar uppemot 12 månader.

Bärlagerkroppen på bilderna nedan hade skadats av passningsrost och rörelse i greppförbandet. Den invändiga axelpassningen är laserbelagd och slutbearbetad. Även utvändiga styrlager och tätningsytor är bearbetade för att uppfylla kraven på ytjämnhet och toleranser.

Marknadens bästa lagersäten
Lagersäten utsätts ofta för höga belastningar och svår miljö där kombinationer av korrosion, nötning och mekanisk belastning begränsar både lagersätets och lagrets livslängd. Med rätt teknik kan vi reparera ett skadat läge med ett bättre material och därmed förlänga både lagrets och lagersätets livslängd. 3-5 ggr livslängdsökning är inte ovanligt.

En detalj som ofta glöms bort vid renoveringar är kraven på lagersätets form, toleransen är bara en mindre del av de viktiga måtten som ett lagersäte bör uppfylla för att lagret ska få sin fulla livslängd. Kravet betecknas ofta med ett tillägg efter toleransen t.ex. 60 h9 IT5, där IT5 är ett krav på lagersätets form, det styr hur ovalt eller koniskt ett läge kan tillåtas.

När vi repar lagersäten hjälper vi kunderna att ställa rätt krav på sin renovering och vi levererar med mätprotokoll om kunden vill.

Passrost är ett vanligt problem i lagerapplikationer där fukt, ånga eller andra korrosiva medier kommer i kontakt med lagringen. Genom att välja ett material på lagersätet med rätt egenskaper så undviker man problemet.
Monteringsrepor uppstår när man monterar på och av lager från sätet. Kombinationen med rörelse och höga kontakttryck kan ge upphov till skärningsskador på lagersätet. Detta kan man också undvika om man väljer ett tillräckligt hårt material med antiskärningsegenskaper.

Undvik att försvaga din axel. Tänk på att hållfastheten i detaljen som man ska renovera kan påverkas beroende på vilken renoveringsmetod som används. Välj metod utifrån vilken belastning som finns i detaljen. Bindhållfasthet och tillsatsmaterialets egenskaper påverkar i högsta grad komponentens hållfasthet. Tänk även på att om detaljen är i härdbara stålmaterial så bör man undvika konventionell svetsning pga. att grundmaterialet tar härdning och det blir sprött och kan leda till brott. Laserpåsvetsning ger minimalt med värme in i detaljen, och vi har en lång referenslista på där vi har renoverat lagersäten på högpåkända detaljer i snart 20 års tid.