Go to Top

Ekonomiska användningsområden för Plasma Transfer Arc

Tack vare PTAns höga prestanda kan material som annars är svåra att svetsa beläggas med gott resultat. Att metoden därför oftast används för hårdbeläggningar (hard facing) är därför en logiskt följd. Typiska applikationer är ventiler, munstycken etc. Trenden på senare tid vid renoveringar är dock att detaljer och material som tidigare applicerades med termisk sprutning mer och mer ersätts av PTA. Då handlar det om uppbyggnad av material med vanligt kolstål eller rostfritt/syrafast stål som läggs på arteget material.

En typisk reparation är ett lagersäte eller ett tätningsläge som havererat. Vid denna typ av reparationer kan med fördel renovera detaljen med ett ädlare material för att lokalt höja prestandan tex att ett tätningsläge på en axel av kolstål beläggs med rostfritt material för att inte bara erhålla rätt geometri utan även bättre stå emot omgivningen. PTA-metoden kan även ersätta påkrympta bronshylsor genom att bronset läggs direkt på stålet och därmed eliminerar risken att den lossnar eller snurrar med axeln vid höga belastningar.

Referensobjekt

  • Länkstång, Göteborgs Spårvägar

Rost och slitage i gängor eliminerades genom uppbyggnad med syrafast stål ur vilket gängor och hålkärl bearbetades. Reparation kostar lite drygt hälften jämfört med nytt men nu behöver kunden aldrig oro sig för att få konstruktionen utdömd pga rost vilket i dagsläget orsakar stora kostnader trots att detaljen rent tekniskt kunnat användas längre

  • Krossaxel, Dalkia

Tidigare reparation med termisk sprutning hade fallerat pga mycket hög belastning på lagren. Krossning av sten ger mycket vibrationer och höga laster vilket ”smulat” sönder det sprutade skiktet så denna metod var inte aktuell. En ny axel kostar ca 150 000kr medan reparation av fyra stora lagersäten kostade ca 40 000kr.

  • Stränggjutningsrulle, SKF (Ovako Hofors)

På grund av lagerhaveri hade rullen (2 meter lång 2,5 ton) stora skador på det ena koniska lagersätet. Invändigt i denna ända fanns en splineskoppling vilken under inga omständigheter fick formförändras. Godstjockleken i det aktuella området var ca 30 mm. Läget svetsades upp med en extra försiktig process och temperaturen vid splinesen överskred aldrig 75 grader och inga formförändringar kunde uppmätas. Reparationen kostade 12 000kr och vad en ny kostar är inte känt men det handlar om åtskilliga hundra tusen kronor.

Se PDF: Presentationpdf