Go to Top

Ekonomiska användningsområden för polyurea

Snabbhärdande, även vid så låga temperaturer som 0° C. I stort sett okänslig för fukt. Kortare driftstopp / nedstängning av anläggningen på grund av snabb härdning i kombination med snabb applicering. Lösningsmedelsfri, 0% V.O.C., Flexibel, bra vidhäftning.

 • Avloppssystem, dammar & bassänger i reningsverk
 • Avfallsanläggningar
 • Sekundära inneslutningar (säkerhets invallning runt ex kemi tankar)
 • Avsaltningsanläggningar
 • Rörledningar, kanaler
 • Golvbeläggningar
 • Tankar, tankbottnar
 • Livsmedelsindustri, Kylanläggningar
 • Jordbruks industri
 • Biltunnlar, Tågtunnlar
 • Skydda byggnader, Stål konstruktioner
 • Petrokemisk Industri (antistatisk)
 • Oljeledningar (antistatisk)
 • Silos, behållare (slitskydd)
 • Lastbilsflak, tågvagnar (slitskydd)
 • Materialflöden, lastområden (slitskydd)
 • Grävskopor (slitskydd, minimera materialpåbyggnad)
 • Siktar, kabeltrummor, pumphus (slitskydd)