Go to Top

Ekonomiska användningsområden för OxiFree

  • Korrosionskyddande beläggning tillämpas på skruvade flänsar, ventiler, lagerhus, kritiska pipeline anslutningar, kort och lång lagring av strategiska maskindelar och metallytor oavsett storlek eller form som utsätts för aggressiva / frätande arbetes- och lagringsmiljöer
  • Metall bestående av olika material och metallytor som påverkas av korrosion som orsakas av exponering för kemiska- och marina föroreningar.
  • Skydd av mobila maskiner och komponenter, i kort eller långtidslagring.
  • Flexibel beläggning möjliggör enkel borttagning för kontroll och förnyad applikation under planerat underhåll
  • Branscherna är bl.a hamnar, raffinaderier, broar, tunnlar, gruvor, vatten och avlopp, båtar, skydd för div. verktyg etcetera.

oxifree-logo-ysg