Go to Top

Elektriska värmelösningar från Electro Heat Sweden AB

skiu-logo-sElectroHeat Sweden AB samarbetar med Thermocoax Isopad och har under 2015 tilldelats norden agenturen av varumärket ISOPAD.

ISOPAD är ett brett sortiment av elektriska värmeprodukter som innehåller allt från fatvärmare, värmejackor, värmeband och värmekabel.

Dessa produkter levereras i standard utförande men kan också anpassas efter befintligt behov.

Kontakta företaget Electro Heat här