Go to Top

EonCoat teknologi

Kemiskt Bunden Fosfaterande Keramik 

EonCoat- är en helt ny typ av coating som istället, för att täcka ytan med en ogenomtränglig film, kemiskt skapar ett fosfat lager i stålet som täcks av ett sekundärt skyddande keramiskt lager.   “Olikt polymera färger som bara täcker underlaget så gör EonCoat att underlaget legeras.” Legeringen gör stålet immunt mot salt och fukt.

EonCoat binder kemiskt till underlaget genom att bilda en legering som inte korroderar och formar en tät, skyddande keramisk coating inom några minuter.

Förutom det avancerade korrosionsskyddet kan tekniken i denna nya coating motstå extrema industriella förhållanden. Egenskaperna inkluderar brandsäkerhet med 0% flamspridning, vattentät, nötningsresistent och tålig mot ång- och högtryckstvätt.

EonCoat är den optimala grundfärgen på allt konstruktions stål då ytan blir immun mot salt och fukt. Den är övermålningsbar med de flesta förekommande färgtyperna. Saltkontamination på ytan är inte ett problem.

Då EonCoat i en kemisk process skapar ett järnfosfat lager i stålet är för-prepareringen inte lika krävande som för traditionell målning.
Flash-rost eller lätt yt-rost förstärker fosfateringsprocessen och är optimal. Förbehandling med vattenbläster eller högtryckstvätt är därför bra.

EonCoat är extremt snabbhärdande och kräver en 2-komponents pump för applicering. Härdning sker på et par minuter och driftsättande kan ske efter ca 1 timme.

EonCoat är resistent mot kolväten samt alkoholer. EonCoat är även godkänd för dricksvatten.

Det yttre keramiska lagret är mycket nötningsresistent.

EonCoat är i första hand en korrosions skyddande färg för stål och betong, men kan även användas på andra material såsom trä och cellplast där de brandhämmande egenskaperna kan utnyttjas.