Go to Top

Fajalit som blästermedia

Fajalit är ett järnsilikat, vilket utvinns vid Bolidens kopparframställning i Rönnskärsverken.
Genom en unik process – fuming – i vilken järnsilikatet utsätts för stark upphettning, erhålls en mycket ren produkt.
Efter torkning siktas materialet till lämplig kornstorlek för blästring. Fajalit kan användas på de flesta underlag.

Lämplig för SA-3, SA- 2 ½ och SA-2 samt svepblästring.

Fajalit uppfyller Arbetsmiljöverkets krav vid fristråleblästring. Se AFS 1992:16, 10§.
Fajalit är godkänt enligt internationell blästermedelstandard; ISO 11126/4 och 11127.

Fajalit marknadsförs av AB Knut Rydberg.