Go to Top

Fakta

 

Fakta om drönare

 • Drönare är en obemannad luftfarkost eller UAV (från engelska Unmanned Aerial Vehicle), som är ett samlingsnamn på luftfartyg utan mänsklig pilot ombord. De opereras autonomt eller fjärrstyrs av en operatör från marken.
 • En Drönare kan vara av typen multirotor, helikopter eller klassisk flygplanskonstruktion.
 • Drönare har tidigare främst används av militär och SAR men nu också vanliga i civila sammanhang.
 • Drönare används bland annat civilt på följande områden:
  • Foto
  • Ortofoto
  • Film
  • Besiktning
  • SAR-leveranser av olika förnödenheter
  • Osv.
 • Den mest vanliga drönaren idag, väger cirka 1 kg.
 • Oftast opererad av en pilot som både sköter uppdraget samt flygningen.
 • Flygtid är cirka 30 minuter på en laddning.
 • Drivs av el.
 • Räckvidd cirka 3 km.