Go to Top

Filterkåpor och torntak i glasfiberarmerad vinylester

filterkapor
Filterkåpor i Glasfiberarmerad Vinylester i Blekeri

torntak
Filterkåpor och torntak i Glasfiberarmerad Vinylester är exempel på konstruktioner som kombinerar låg vikt med utmärkta korrosionsegenskaper.