Go to Top

Fördelar

 

Vid besiktning och översyn av byggnadskonstruktioner och fastigheter på hög höjd och otillgängliga ytor är det både smidigt och säkert att använda drönare för att fotografera vid inspektionerna. 

Fördelar med att ta hjälp av en operatör med drönare vid din inspektion:


  Kostnadseffektivt.
  Resurseffektivt. Räcker med endast en drönaroperatör för fotograferingen vid inspektionen.
  Tidseffektivt. Inspektören behöver inte vara på plats utan kan styra inspektionen och operatören på distans och i realtid.
  Ger en snabb och smidig inspektion.
  Vid användande av drönare blir 100 procent av ytan inspekterad.
  Kan komplettera eller ersätta användandet av byggnadsställningar, liftar och klättring.
  Hög säkerhet. Det eliminerar risken för fallolyckor.
  Även säkert för människor inom inspektionsområdet då drönare ofta är utrustade med nödskärm.
  Bra dokumentation med god precision i form av högupplösta bilder och 3D-modell att granska och utreda.
  Fotomaterialet ger hög kvalitet på underlaget vid upphandling av underhållsarbete och renovering.
  Miljövänligt. Låg miljöpåverkan då drönaren drivs av el.
  Möjliggör inspektion av slutna utrymmen.
  Ett brett spektra på besiktningsmaterialet ger en fördjupad inspektion som till exempel   möjlighet att se värmeläckage, termografiska kartor och mätningar av skikttjocklekar mm.

Detta med hjälp av olika sensorer att utrusta drönaren med som bland annat Termo, Lidar,   Foto, Film.

Inspektion av vattentorn med drönare, se filmen: