Go to Top

Fördelar

 

Industriell Repklättring innebär fördelar såsom:

  • Lägre kostnader för underhåll.
  • Snabbare utfört arbete samt mindre behov av kranar och ställningar.
  • Färre och kortare driftsstopp då reparbete innebär minimala störningar inom exempelvis industri och vägarbete.
  • Minimal åverkan på fastigheter och konstruktioner då repen och selarna som används är mjuka.
  • Hög säkerhet för personal och tredje part.