Go to Top

Frågor & Svar för OxiFree

Vad är Oxifree TM198?
OxifreeTM198 är en sprejbar polymerhartsbeläggning för att skydda metallkomponenter mot ett brett spektrum av korrosionsproblem. Oxifree TM198 betecknas även som en Bio-Agri Thermo-plast.

Skyddar Oxifree TM198 mot galvanisk korrosion?
Ja. Oxifree TM198 innehåller aktiva organiska korrosionsinhibitorer som hindrar skadliga reaktioner som orsakas av olika metaller.

Är Oxifree skadligt?
Nej. Oxifree klassificeras inte som skadlig eller giftig och är VOC fri (< 0,5%). Den innehåller inte några petrokemiska produkter eller kolväten.

Hur fungerar Oxifree?
När man applicerar Oxifree släpper det mycket effektivt ut korrosionsinhibitorer som tränger in i varje spricka mellan ledytorna. Materialet bildar snabbt en kokong runt substratet vilket tätar och skyddar mot miljön för att ge ett fullständigt skydd.

Hur länge ger Oxifree korrosionsskydd?
Oxifree har testats med ASTM B117 i 11866 timmar vilket är nästan 4 gånger branschstandard och testerna visar på framgångsrikt skydd motsvarande 10+ år. I Oxifree ingår korrosionsinhibitorer som ser till att det är effektivt mot korrosion.

Är Oxifree brandfarligt?
Ja. Oxifree TM198 kommer att antändas och brinna vid långvarig exponering för en öppen låga, men materialet kommer att smälta innan detta händer. Emellertid kommer Oxifree TM198 inte att automatiskt antändas när det utsätts för höga temperaturer om det inte utsätts för antändning i 45+ sekunder och det kommer att slockna av sig själv när antändningskällan tas bort.

Vilken förbehandling krävs på ytan?
Oxifree är inte klassificerad som en färgbeläggning och en normalt behandlad yta som SA2.5 eller större behövs inte. Vi rekommenderar att för befintliga ytor förorenade av olja och fett så bör dessa ytor tvättas med en vanlig vatten/avfettningslösning. Korroderade ytor kräver att borstas med stålborste för att ta bort lös och flagande rost eller färg. På nya ytor är en primer att föredra (beroende på kundens specifikation) men är inte nödvändig.

Kan föränderliga yttertemperaturer påverka Oxifree TM198?
Nej. Eftersom Oxifree TM198 är en flexibel inkapsling kan den hantera yttertemperaturer så låga som -50 °C till strax under dess smältpunkt +90 °C utan att spricka eller förstöras.

Påverkar väderförhållanden appliceringen av Oxifree TM198?
Ja. I våta och blåsiga förhållanden krävs skydd av arbetsplatsen enbart för att säkerställa att materialet kan riktas exakt på den komponent som ska beläggas.

Kan Oxifree tillämpas på en vertikal yta?
Ja.

Finns det någon inträngning vid kanten av materialet?
Nej. Oljor i materialet skapar ett membran som hindrar inträngning i framkanten.

Vilka är de största och minsta substrattemperaturer som Oxifree kan appliceras på?
Maximal substrattemperatur för Oxifree bör vara 90˚C. Minimal substrattemperatur är 0˚C och varierar beroende på typ av ytor, men har testats på förapplicerat mjukt stål ner till ‐50˚C.

Skulle Oxifree TM198 fungera i stänkzonen?
Ja, beroende på applicering. Ytterligare information skulle krävas.

Kan Oxifree appliceras på en våt yta?
Nej. Oxifree kan inte appliceras på en våt yta. Underlaget måste torkas av eller blåsas torrt innan appliceringen.

Vilka är de grundläggande föreningarna i materialet?
Polymeriserade organiska egenskaper och organiska oljor.

Kan Oxifree bindas till sig själv?
Ja. Oxifree binder till sig själv.

Tål Oxifree UV?
Ja, Oxifree har testats med ASTM G154 och har uppnått goda resultat. Vår grå färg rekommenderas för hållbarhet i höga temperaturer och höga UV-miljöer.

Kan förorenat material användas?
För god hushållning rekommenderas avlägsnande av föroreningar där det är möjligt. Det finns filter i maskinen så att man kan återanvända material, kraftigt förorenat material kan dock inte återanvändas.

Vilken typ av rengöring behöver Oxifree-appliceringsmaskiner?
Rengöring behövs endast när färgen på materialet behöver ändras eller där föroreningar har kommit in i smälttanken. I de flesta fall är det bara att stänga av maskinen och låta materialet svalna i tank- och levereringssystem. När enheten slås på igen värmer den helt enkelt upp materialet i tank och slang fram till pistoltoppen och när materialet når önskad driftstemperatur kan man påbörja appliceringen.

Kan Oxifree appliceras under jord?
Ja. Oxifree kan appliceras i underjordiska appliceringar, det ska dock övervägas om återfyllning bör göras för att förhindra inträngningsskador i beläggningen på grund av grovt material som stenar etc. Ett enkelt material som en presenning räcker för övertäckning i denna fråga.

Vad är Oxifrees appliceringstemperatur?
Appliceringstemperaturen är 160˚C till 170˚C.

Hur många gånger kan Oxifree återanvändas?
Oxifree har i tester visat att materialet klarar av att återanvändas upp till 6 gånger. Men i praktiken beror det på hur mycket nytt material som har blandats upp med använt material. Vi rekommenderar ca 4 gånger med blandat material. Återanvänd ej smutsigt eller förorenat material.

Tål Oxifree kemikalier?
Det beror på vilken typ av kemiska produkter det utsätts för. Oxifree är inte utformad som en kemisk resistent beläggning men det har utmärkt motståndskraft mot stänk från ett antal kaustiska lösningar och sura ångor.

Hur lång är appliceringsslangen?
Standardslangen är 10m och slanganslutningar för utökad slanglängd kan levereras upp till 15m.

Vad är kapaciteten i uppvärmningsenheten?
Oxifree har 2 storlekar på appliceringsmaskiner:

  • Polymelt 12-maskinen för små arbeten och demonstrationer.
  • Polymelt och Polymelt 50 ATEX-maskiner för stora appliceringar.

Är appliceringsmaskinen bärbar?
Alla Oxifree-maskiner har utformats med bärbarhet i åtanke. Polymelt 12-maskinen lyfts enkelt av två personer och Polymelt 50- maskiner levereras med en vagn på 4 hjul som rymmer slang och pistol, den kan vara fristående för att kunna placera den operativa enheten på avlägsna/normalt otillgängliga platser.

Vilka är elkraven för maskinen?
Oxifree Polymelt 50-maskiner kan ha antingen enfas- eller trefasspänning.
Polymelt 12 är bara tillgänglig med enfasspänning.

Vad väger maskinen?
Oxifree-maskiner väger:

  • Polymelt 12-maskin = 32kg (tom)
  • Polymelt 50-maskin = 100Kgs (tom)
  • Polymelt 50 ATEX-maskin = 250kg (tom)

Är maskinen egensäkrad?
Oxifree Polymely 50-maskiner kan användas i ATEX 2/22-farliga miljöer och är byggda innehållande ett skräddarsytt hölje som möjliggör kontinuerlig rengöring av enheten i enlighet med ATEX- direktivet.

Vilka säkerhetsfunktioner finns på Oxifree-appliceringsmaskinen?
Oxifree-appliceringsmaskiner har ett nödstopp för pumpen, överhettningsskydd, elektriskt överspänningsskydd, tryckkontroll och pumpdrift kan även stängas av på distans. ATEX-enheten har ett automatiskt larm och maskinavstängning i händelse av att önskat reningstryck inte uppnås i maskinen.

Vilken personlig skyddsutrustning krävs vid appliceringen?
Vi rekommenderar ett säkerhetstänkande enligt standard vid alla tillfällen, vilket skulle omfatta (men inte begränsa säkerheten till), hjälm med fullt ansiktsskydd, långa värmebeständiga handskar (såsom svetshandskar) skyddsskor och långärmade överdragskläder (brandsäkra och hög synlighet som krävs i offentliga områden).

Vilken speciell utbildning krävs?
Oxifree erbjuder en fyradagars utbildning som är utformad för att ge en förståelse för de olika sprutteknikerna och ytterligare en tvådagars kurs på maskinunderhåll och reparation, där det krävs.

Vilka garantier finns för Oxifree-maskiner och material?
Oxifree-maskiner erbjuds med en 12-månaders garanti med förbehåll för inspektion av felanvändning och/eller skada. Oxifree-materialet erbjuds med 2 års hållbarhetsgaranti. På applicerat material kommer garantin endast gälla om man vid inspektion sett att appliceringen har gjorts rätt.

Hur är Oxifree packeterat?
Oxifree kommer i rektangulära block i fast form som levereras i antingen förslutna lådor eller plastbehållare beroende på den slutliga destinationen och marknaden.

Kan Oxifree målas över?
Vi rekommenderar inte att måla på Oxifree p.g.a. hämmande oljor och bindningen för färgen på Oxifree. Materialet kan färgas enligt kundens specifikation till en liten extra kostnad.

Vilka färger kommer Oxifree i?
Oxifree är standardgrå som är den mest motståndskraftiga mot UV för missfärgning. Andra färger finns tillgängliga.

Kan Oxifree vara nedsänkt i havsvatten?
Oxifree är resistent mot havsvatten och försök har visat utmärkta resultat genom kontinuerlig kontakt med saltvatten vid stänkzonen och omfattande nedsänkta tester (inte vid tryckdjup) med noll inträngning.

Kan Oxifree kontrolleras för porer?
Ja Oxifree undersökas genom användning av en porsökare.

Är Oxifree TM198 en termisk isolator?
Nej, Oxifree kommer inte att påverka temperaturkoefficienten hos ett substrat.

Är Oxifree miljövänligt?
Oxifree är helt ekologiskt säker och det är helt återanvändningsbart, så det genererar inte något avfall tills sista förfallodatum då det kan tas till återvinning eller förbränning.

Hur kostnadseffektivt är Oxifree?
Svar: Oxifree är extremt kostnadseffektivt jämfört med petroleumbaserad tejp och plastflänskåpor, färger etc. Oxifree kräver inte underhåll mer än visuell kontroll för skador och rutinmässig inspektion och eventuell uppfräschning. Det kommer att överträffa alla konkurrerande produkter för långsiktigt skydd. Återanvändningskvalitén av Oxifree- material säkerställer minimal lagerhållning och inga kostnader för bortskaffande av avfall. Ytterligare kostnadsbesparingar vinns genom hastigheten på appliceringen och att det inte finns något behov av hjälpprodukter.

Kan Oxifree inspekteras?
Visuella inspektioner kan göras, för regelbundna inspektionskontroller är det lätt att ta bort särskilda avsnitt med ett lämpligt verktyg för att sedan återapplicera Oxifree TM 198 med speciellt utformade maskiner. Eftersom Oxifree TM198 är ett inkapslande system kommer läckor inom en fläns eller en ventil att visa sig mellan material och substrat så det kan upptäckas visuellt. Oxifree TM 198 kan ultraljudstestas igenom för att konstatera skick på röret
undertill utan att behöva tas bort och kan även portestas.

Vad är den dielektriska styrkan i Oxifree TM198?
Oxifree har en dielektrisk styrka på 20KV/mm

Vad är strömförbrukningen hos Oxifree Polymelt-utrustning?
Polymelt 12-maskin kräver enfas 220-240v, 15amp strömförsörjning och drar ungefär 3000 Watt.
Polymelt 50-maskiner kräver enfas 220-240v, 30amp strömförsörjning och drar ungefär 7500 Watt

Vad är tjockleken på det torra Oxifree TM198-skiktet?
4mm är den minsta genomsnittliga tjockleken på det torra skiktet.

Hur många kilo Oxifree TM198 per kvadratmeter?
3,5 kg per kvadratmeter vid 4mm tjocklek.

Har Oxifree TM198 testats och certifierats av tredje part?
Ja, Oxifree har framgångsrikt gått igenom flera oberoende tester och certifieringar, listan finns tillgänglig vid förfrågan.

oxifree-logo-ysg