Go to Top

Garnet sand för Blästring / Blästersand

bagenfelt-hellstrom-logo-ysgBlästring är en mycket effektiv och kraftfull metod för att slipa, rena och omforma inom industriell verksamhet. Med rätt blästersand och rätt utrustning går det snabbt att uppnå önskat resultat. Vid omfattande arbeten krävs det dock väldigt stora volymer blästersand – särskilt om man inte har installerat rätt teknik för att återanvända sanden.

Hos Bågenfelt & Hellström hittar du blästringssand av hög kvalitet, i rätt kvantitet, och till förmånliga priser.

Rätt medel med rätta egenskaper
Vår blästersand / blästringssand är av mineralgruppen garnet. Den utgörs av fint krossade korn som lämpar sig för tung industriell användning. Det är en utmärkt sand med optimala blästringsegenskaper, som ofta används istället för kiselsand. Sanden vi säljer passar för alla typer av blästring – från vakuum – till våtblästring. Produkten innehåller inga tungmetaller och har låg kiselhalt och levereras som standard i 1 tons Big-Bag eller 25 kg säckar.

Kemiskt innehåll
· SIO2 * 35%
· FE2O3 * 31%
· Al2O3 * 21%
· MnO * 8%
· CaO * 1,5%
· MgO * 7%
· Silica * < 0,5%
US Standard
Specifikationer
· Leverans: Emballage 1 Tons säck/pall
· Färg: Röd/Brun
· Hårdhet ( MOHS ): 7,5 – 8,0
· Specifik tyngdkraft: 4,0 – 4,2
· Smältpunkt: ~1315°C
· Kvarts ( Fri Kristallin ): ≤ 1%
· Kloridhalt: ≤ 3 PPM
· Kornstorlekar: #4 – #120 MESH

Garnetspecifikationer

blastersand-garnet-ysg
· Hög produktivitet ( Rengöringshastighet )
· Överlägsen vit metallfinish
· Låg damm-nivå
· Icke-hygroskopisk

blastersand-ysg