Go to Top

Ekonomiska användningsområden för garnetblästring

Alla typer av stålkonstruktioner, rostfritt stål, aluminium, glasfiber, stenfasader och monument.

  • Varvsindustri: Nybyggnad, reparation samt underhåll.
  • Olje- och petroleumindustri: Underhållsarbete på raffinaderier, tankar och rörgator.
  • Underhållsarbete på kemisk industri, pappersbruk, vatten- och kärnkraftverk.
  • Broar och slussportar. Produktion och underhåll av containers, tankar, järnvägsvagnar och lastbilschass

Referensobjekt

Trafikverket Färjerederiet, Fridhemsvarvet . Tar emot Färjerederiets fartyg och externa kunder för underhåll, bottenbesiktningar och ombyggnationer. Blästrar i hall med egen återvinning samt fristråleblästring utomhus i slip. Garnet sanden från fristråleblästringen skickas till Garnet Greenline för återvinning för att därefter skickas tillbaka till Färjerederiet.

Korp & Son AB. Tillverkare av slamsugare, högtrycksspolare samt kombibilar. Blästrar tankar för slamsugningsbilar mm. Blästrar mycket rostfritt samt stålplåt. Garnet sanden återvinns hos Garnet Greenline och skickas tillbaka till Korp & Son.

Garnet blästring av rostfritt material. Tidigare användes engångs/slagg blästermedia och åtgången var 1200 kg/dag. Nu med Garnet är åtgången 200 kg/dag vid samma blästringsmängd. Företaget har också Garnet blästrat en gångbro åt kommunen och fick beröm för den minimala dammbildning som uppstod.

Vid Garnet blästring av bro på 5.700 m2 kunde 80% återvinnas ett antal gånger vilket sparade kunden för höga deponeringskostnader och mindre miljöpåverkan.

Miljögodkännande

Se PDF:pdf

• Miljöintyg