Go to Top

Gaskanaler i glasfiberarmerad vinylester

gaskanaler1

Gaskanaler i Glasfiberarmerad Vinylester

  • ger lätta konstruktioner
  • har god kemikalie resistens
  • är snabb att installera