Go to Top

Hängtransportörugnar från Electro Heat Sweden AB

skiu-logo-sTransportörugnen är uppbyggd av en profiljärnstomme och är isolerade med mineralull.

Ugnen kan ha flera värmezoner och även kylzon om det skulle efterfrågas.

Transportugnen från Electro Heat Sweden AB använder sig av en hängtransportör/conveyor. Transportören stegmatas och luckorna är motordrivna. Ugnen har också inspektionsluckor längs med långsidorna.

Denna typ av hängtransportörugnar används för torkning efter lackering, härdning av lim, vulkanisering av gummi, påkrympning och förvärmning.

Komplett lista på ugnar att tillgå via ElectroHeat Sweden AB:

Kammarugnar
Transportörugnar
Vagnugnar
Huvugnar
Tunnelugnar
Stegbalksugnar
Gasuppvärmda ugnar
Standardugnar
Labugnar
Gropugnar med skyddsgasatmosfär
Specialugnar
Temporärugnar
Toppmatade ugnar

Kontakta företaget Electro Heat här

Hängtransportörugn