Go to Top

Information om rostskyddsmålning

aukt-logoGenom att anlita auktoriserade rostskyddsmålningsföretag ska beställaren känna trygghet att ett granskat kvalitetssystem finns som styr verksamheten både ledning och utförare har rätt kompetens företaget har rätt utrustning och förutsättningar att utföra arbetet under kontrollerade förhållanden samt företaget har god ekonomi. Dessutom lämnas en normgaranti för det utförda arbetet om inte annat avtalats.

Genom att anlita ett auktoriserat företag finns därför förutsättningar för att erhålla en rostskyddsmålning med hög kvalitet och rätt livslängd.

Ytskyddsgruppen har flera anslutna företag som arbetar med rostskyddsmålning.