Go to Top

Isblästringens teknologi och begränsningar

Isblästringens teknologi

• Vad är torr-is?

Torr-is är frusen koldioxid, en naturlig del av jordens atmosfär. Det är den gas som vi avger genom utandning. Det är också den gas som blandat med vatten ger kolsyrat vatten (sodavatten). Torr-is är särskilt användbar för frysning och att bibehålla kylan, tackvare den mycket låga temperaturen: – minus 78,50 C. Torr-is förvandlas direkt från fast form till en gas – sublimerar – I normal rumsmiljö, utan att genomgå ett flytande stadium. Det finns inget vatten i Torr-is, när det ”smälter”, sublimerar, så det är helt torrt, därav namnet Torr-is.

• Vilka kan använda kolsyreblästring?

Torrisblästring passar bra till ett brett spektrum av branscher, vilket kan ses från vår kundreferenslista, som i stor utsträckning omfattar olika företag. Torrisblästring är idealisk för att ta bort beläggningar som lim, lack, olja, fett, koldamm, sot, släppmedel och bitumen. Bara för att nämna några av de material som avlägsnas med processen. Inga rengöringsmedel eller blästermaterial finns kvar efter behandling. Detta gör systemet mycket lämpligt för industrier som kräver en hög grad av hygien, som livsmedels- och läkemedelsindustrin till exempel.

Begränsningar

• Gravrost. Det är omöjligt att ta bort gravrost med CO2. Detta på grund av att pelletsen inte har någon slipande effekt.

• Färgborttagning på stål eller plåt. Av samma anledning som ovanstående.

• Ljudvolymen. Beroende på tryck och munstycke kan tekniken lämna 120 Db(A)

• Logistik. Pelletsen kan inte lagras mer än 4 – 5 dagar.