Go to Top

Ekonomiska användningsområden för isblästring

 • En torr rengöringsprocess. Blästring med torr-is är en fullständig torr process eftersom pelletsen består av CO2 och dunstar omedelbart vid kontakt med behandlad yta.
 • Inget avfall. Processen lämnar inget avfall efter sig. Det enda som återstår är beläggningen som tagits bort.
 • Miljövänligt. Blästring med torr-is sker utan kemikalier och är helt giftfritt. Det finns inga kostnader för bortskaffning av blästrings- och lösningsmedel.
 • Skonsamt. Blästring med torr-is sker utan slipeffekt. Ytor behandlas skonsamt och slitage från stålborstar, skrapor och annat blästringsmaterial undviks.
 • Förbättrad produktivitet. Blästring med torr-is tillåter ofta rengörning av produktions- maskiner under drift utan behov av tidskrävande demontering, efterföljande montering och dyrbart stillestånd.
 • Snabb och effektiv. Normalt oåtkomliga delar kan rengöras genom att använda det breda sortimentet av olika munstycken och möjligheten att justera tryck och media.
 • Omkostnadsbesparande. Reducerat stillestånd. Ökad produktivitet. Rengörning på plats utan demontering. Reducerar rengörings- och lönekostnader. Inget behov av miljöfarliga lösningsämnen.

Områden där kolsyreblästring är framgångsrikt:

 • Rengörning av färgpumpar
 • Pappersmassa. Rengörning innan service samt dagligt underhåll
 • Elektriska komponenter, elskåp och ställverk
 • Alla typer av gjutformar
 • Smältlim, både på maskiner och på golv/väggar
 • Livsmedelsindustrin – där det inte får förekomma några föroreningar
 • Bilindustrin – produkter rengörs innan lackering
 • Brandsanering
 • Fasader
 • Utomhustak
 • Mögelsanering
 • Borttagning