Go to Top

Kavitation

kavitationFör att kunna renovera och ytskydda metall mot kavitation på bästa sätt är det lämpligt att först analysera hur kraftig kavitationen är för att därmed kunna använda lämplig renoveringsmetod.

Kavitationskraften kan mätas genom:

  • djupet i kavitationsskadan
  • tiden för skadan att uppstå

Alla dessa parametrar varierar från applicering till applicering vilket gör kontroll av ytskyddets livslängd och ekonomiska beräkningar så viktiga vilket vi inom ytskyddsgruppen har arbetat med sedan 1987 och därmed har erfarenhet och referenser från tusentals appliceringar.