Go to Top

Kemikalieangrepp

angreppFör att kunna renovera och ytskydda metall mot kemikalieangrepp på bästa sätt är det lämpligt att först analysera vilken/vilka kemikalier som åstadkommer metallförstörelsen och vad som därmed måste ytskyddas mot.

Det som påverkar kemikalieangreppets hastighet är:

  • Kemikaliens procentsats och pH
  • Temperatur våt eller torr