Go to Top

Kladdning

kladdningKladdning/påbyggnad av media på utrustningar i metall kan förorsaka störningar i driften och även haverier då påbyggnaden kan göra så att utrustningen kommer i obalans med påföljd av att vibrationer uppstår vilket kan medföra lagerhaverier.

För att kunna renovera och ytskydda metall mot kladdning/påbyggnad på bästa sätt är det lämpligt att först analysera vad det är som sätter sig fast på metallen för att därmed kunna använda lämplig metod.