Go to Top

Klätterservice

 

  

Kontaktpersoner:

Klätterservice Öresund AB:
Anton Torsholm, VD
anton@klatterservice.se
042-400 91 41

Karl-Anton Drotth, projektledare Malmö
Karl-anton@klatterservice.se
073-262 42 43

Klätterservice i Norden AB:
Johan Lernell, platschef Stockholm
johan@klatterservice.se

Robert Källström
robert@klatterservice.se
076-172 84 11

Länk till referenser.

https://www.klatterservice.se/referenser/#.infrastruktur-industri

https://www.mynewsdesk.com/se/klatterservice/pressreleases/klaetterservice-reparbetare-tar-sig-an-turning-torso-med-penseln-paa-hoejd-2581737

Vad kan Klätterservice hjälpa er med?

Vi som är hantverkare på Klätterservice är inte bara skickliga yrkesmän – vi är också certifierade klättrare som utför våra arbetsuppgifter från rep. Reparbete är en flexibel åtkomstmetod som stör omgivningen minimalt och förkortar driftstopp inom industrin.

Reparbete är en kostnadseffektiv, säker och flexibel åtkomstmetod, och är ett alternativ eller komplement till ställning och lift. Åtkomstmetoden med rep benämns även industriell klättring och rope access.

Klätterservice blir anlitade för olika typer hantverksuppdrag inom en mängd olika branscher. Bland våra uppdragsgivare finns aktörer inom både infrastruktur- och energisektorerna, fastighetsägare och fastighetsförvaltare men även byggföretag och konsulter. Vi utför underhåll, montage eller inspektioner med högsta kvalitè, då våra medarbetare innehar yrkesbevis.

Reparbete kan också benämnas som den mest miljövänliga åtkomstmetoden med tanke på de transporter både ställningar och liftar kräver. Ofta är reparbete dessutom mer kostnadseffektivt än traditionella metoder. Reparbete är den överlägset bästa metoden för att nå svårtillgängliga platser och slutna utrymmen.

Betong

Betonginspektioner utför vi i egen regi eller i samarbete med externa besiktningskonsulter. Vi karterar skador, bomknackar, mäter karbonatiseringsdjup, tar kärnborrprover etc. men har också lång erfarenhet av att reparera de skador som identifieras vid inspektionerna. Bland annat på Kaknästornet och diverse vattentorn.

  

Stål

Vi utför handnära inspektioner på svårtillgängliga platser så som skorstenar, schakt, cisterner, fackverkskonstruktioner, kranar mm. I samarbete med konsult också tillståndsbedömningar och analyser. Bland annat tilläggskontroll stålmontage Globen Skyview samt tilläggskontroll rostskyddsmålning på Tele 2 Arena.

Rostskyddsmålning, reparationer och blästring på svåråtkomliga platser tillsammans med samarbetspartner är vanliga tjänster för oss på Klätterservice som vi utfört bland annat på Turning Torso, Gröna Lund och diverse broar och vattenkraftverk. Vi innehar kursbevis i Brometodik (broinspektion).

Säkerheten sätter vi alltid främst och vi anpassar oss utifrån de förutsättningar som råder på respektive arbetsplats. Vi utför arbeten på alla höjder, ute i det fria på broar, tak och fasader, men även i dolda utrymmen som schakt, tilloppstuber och silos. Vi åtar oss uppdrag både på vattenkraftverk långt från övrig bebyggelse och på fastigheter mitt i stadskärnan. Vi utarbetar alltid en unik riskanalys och räddningsplan samt arbetsplan inför varje projekt, som gör oss helt oberoende av tredje part.

Klätterservice utgår ifrån Malmö, Stockholm och Östersund där vi har projektledningskontor, men åtar oss uppdrag i hela Sverige. Alla hantverkare som arbetar på Klätterservice har internationella certifikat från SPRAT eller IRATA för att kunna arbeta säkert och effektivt från rep.