Go to Top

Kolfiberns teknologi


Strong Solutions har specialiserat sig på metoden att förstärka bärande konstruktioner med FRP, (Fiber reinforced Polymer) och man samarbetar med de stora tillverkarna av FRP-produkter.

FRP är en metod där man oftast använder glas-, aramid- och kolfiber. Strong Solutions åtar sig allt från beräkningar till färdigt arbete och metoden finns dedan läge med i de svenska BRO-normerna. I samarbete med Ytskyddsgruppen.se nätverk kan man nu utföra försärkningsarbeten över hela norden.

Se PDF: Reportagepdf

Kontakta Strong Solutions Sweden AB för mer information.