Go to Top

Kompositernas teknologi

Komposit är en substans sammansatt av två eller flera material i separata faser.
När det gäller kompositer för renovering och ytskydd av metall så är dessa produkter utvecklade från forskning och teknologier använda inom rymd-, och flygindustrin. Redan på 50-talet störtade flygplan beroende på metallutmattning. Företag startade då forskningen för att finna andra material än metall som skulle kunna öka livslängden på flygplanskonstruktioner.

Under 80-, och 90-talet har ytterligare flygkatastrofer skett ( Hawaii – Amsterdam – Japan – Nordsjön ) beroende på metallutmattning och enorma summor pengar har investerats i att finna lösningen på denna metallutmattning.
Forskning och utveckling har gjort att det idag tillverkas multifunktionell epoxi vilken tillsammans med kolfiber bevisat sig kunna ersätta metall i flygplans- konstruktioner och används i mer och mer utsträckning för att undvika metallutmattning och samtidigt göra planen lättare vilket medför lägre bränsleförbrukning.

Ett fåtal företag runt om i världen har utvecklat denna komposit teknologin så att den går att använda till renovering och ytskydd av metall. Istället för kolfiber används många olika typer och fraktioner av förimpregnerade keramiska och polymeriska material för att maximera ytskyddet av metallen. Multifuntionell epoxi gör att vidhäftningen är bland den bästa på marknaden och ligger över 20 MPa vilket hjälper till för att maximera livslängden på ytskyddet.

Inre styrkan är betydligt högre och tillsammans med den höga tätheten uppnås marknadens bästa rost-, och erosionskydd.
Opartiska tester och utvärderingar är utförda i Safecoat projektet ( € 1.2 milj ) där det visade sig att kompositer hade den bästa vidhäftningen och rostskyddet på marknaden.

Se PDF: Presentationpdf