Go to Top

Konduktiv utrustning i glasfiberarmerad vinylester

konduktiv1

Konduktiva ventilationssystem i Glasfiberarmerad Vinylester på kemikalietanker

konduktiv2

 

 

 

 

 

Konduktiv Tvättvatten avskiljare i Glasfiberarmerad Vinylester,

Di=950

För transporter och lagring av korrosiv och brandfarlig media kan våra anslutna företag hjälpa Er med konduktiv GAP-utrustning.

Med vår GAP-utrustning får man kemikalieresistens samtidigt som statisk elektricitet elimineras.