Go to Top

Korrosion

corrosionFör att kunna renovera och ytskydda metall mot korrosion på bästa sätt är det lämpligt att först analysera vilken/vilka typer av korrosion som åstadkommer metallförstörelsen och vad som måste ytskyddas mot.

De vanligaste typerna av korrosion är:

  • Atmosfärisk
  • Galvanisk
  • Pitting / gropfrätning
  • Dropp
  • Partikel
  • Spalt
  • Utmattning
  • Interkristallinsk
  • Transkristallinsk

Temperaturen påverkar också korrosionshastigheten och viktigt att veta om det är våt eller torr väme. Kemikalier påverkar ytterligare korrosionshastigheten och procentsats och temperaturen avgör hur aggressiv korrosionen kommer att bli. Andra ämnen som påverkar korrosionshastigheten är bl.a klorider och oxidationsmedel.

Alla dessa parametrar varierar från applicering till applicering vilket gör kontrollen av korrosionsskyddets livslängd och ekonomiska beräkningar så viktiga vilket vi inom ytskyddsgruppen har arbetat med sedan 1987 och därmed har erfarenhet och referenser från tusentals appliceringar.