Go to Top

Kunskap och resurser hos Wibax AB

wibax_300Wibax är ett högteknologiskt specialistföretag med marknadens effektivaste logistiksystem för leverans av specialprodukter och baskemikalier till industrin. Vi är en problemlösare som utvecklar egna nya produkter och applikationer i nära samarbete med kunden. Resultatet är energisnålare processer med högre utbyten och lägre totalkostnad för kunderna

Det är bra för miljön – och God Kemi.

WIBAX Industrial erbjuder service- och underhållsuppdrag inom en mängd områden i industriell miljö, framförallt inom pappers-, stål- och gruvindustrin.

Exempel på arbetsområden:

  • Renovera, ytskydda och förstärka betong
  • Kolfiberförstärkning
  • Kristallisering
  • Injektering
  • Ultra Hög Prestanda Cement
  • Betongförstörelse
  • Sprutbetong
  • Service & Underhåll
  • Renovera, ytskydda och förstärka metall