Go to Top

Kunskap och resurser hos ÅF-Consult AB

image003Nytänkande med erfarenhet
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system.

ÅF har idag cirka 4 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. Omsättningen år 2010 uppgick till ca 4,8 miljarder SEK.

Allt från energiprocesser till mobiltelefoni
ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser.

Genom vår breda kunskap får vi förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar.