Go to Top

Kunskap och resurser hos Folla Tech Sverige AB

folla-logoEfter 30 år i branschen med att tillverka och renovera vakuum-, och vätskepumpar så har vi investerat i utrustningar och teknologier som gör att vi kan:

 • Diagnosera både vakuum-, och vätskepumpar mobilt
 • Testa vakuumpumpar i vår egen testanläggning
 • Beräkna ekonomiska tidpunkten för renovering av pumpar
 • Renovera vakuum-, och vätskepumpar i egna verkstäder specialiserade för denna typ av arbete
 • Garantera ny pumps pumpkurva och verkningsgrad

Optimering av pumpsystemet vilket innebär bl.a kontroll och mätning:

 • Flöde
 • Differenstryck över pumpen
 • Tätningsvatten flöde/temp och spray nozzlar
 • Vibrationer
 • Remdrifter
 • Systemkurvan
 • Processens behov, tryck, flöde mm
 • Dimensioner ledningarna
 • Föravskiljare
 • Luft
 • Jämföra pumpkurva och systemkurva
 • Genomföra och utvärdera förbättringarna
 • Kundanpassad utbildning gällande både vakuumteknik och vätskepumpteknik
 • Serviceavtal vakuumpumpar
 • Genomgång av vakuumpumpar under stopp
 • Genomgång av vakuumpumpar under drift