Go to Top

Kunskap och resurser hos Fyra Ess Entreprenad AB

  • fyra-ess-logotypBetongreparationer
  • Fasadbehandling
  • Fristråleblästring
  • Glasblästring
  • Golvbehandling
  • Industriunderhåll
  • Sanering
  • Rostskyddsmålning

Fyra ESS Entreprenad AB är ett svenskt företag, etablerat 1978 i Trollhättan. Vår specialitet är blästring, rostskyddsmålning och ytbehandlingar, beläggningar samt betongrenoveringar och industrirengöring. Vår styrka är kompetens i rostskydds- och målningssystem, projekt- och driftsplanering.

Vi är genom Auktorisationsnämnden för Rostskyddsmålning auktoriserade för rostskyddsmålning i fält samt för stationsmålning.

Vårt företag är kvalitetscertifierat enligt SS EN ISO 9001:2000 och Miljöcertifierat enligt SS EN ISO 14001:2004
Certifikat

Certificate of Pre-Qualification from Sellihca.

UC AB intygar högsta kreditvärdighet.

Bolaget är auktoriserat av Auktoriseringsnämnden för typ F – målning på fältarbetsplatser och typ V – målning i fast verkstadslokal.

Miljöcertifierade enligt SS EN ISO 14001

Kvalitetscertifierade enl. SS EN ISO 9001

BSI-logo-iso-9001-14001-100x41        Auktoriserad-rostskydds